Tải Okdo Png to Ico Jpg Jpeg Bmp Converter

Link Tải Okdo Png to Ico Jpg Jpeg Bmp Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Okdo Png to Ico Jpg Jpeg Bmp Converter là tool chuyển đổi định dạng Png thành Ico Jpg Jpeg Bmp thực sự nhanh lẹ và hiệu quả.Có thể chuyển đổi theo nhóm cùng chất lượng đầu ra tốt nhất mà vẫn giữ nguyên định dạng của tệp lúc đầu.
Okdo Png to Ico Jpg Jpeg Bmp Converter

Chức năng nâng cao:

- Chuyển đổi nhiều tệp định dạng khác nhau để tiết kiệm thời gian.- Tùy chỉnh chất lượng hình ảnh đầu ra.- Thiết lập những Watermark hình ảnh.- Tùy chỉnh thiết lập kích thước tệp đầu ra.- Thiết lập kích thước Ico đầu ra.- Người sử dụng định nghĩa màu trong suốt cho định dạng Ico.- Tùy chỉnh thiết lập tên tệp đầu ra.- Có thể thêm toàn bộ Folder để chuyển đổi.- Lưu tệp được chuyển đổi vào một danh bạ.- Load những tệp trong danh bạ từng lưu để chuyển đổi- Thiết lập để mở Folder đầu ra sau khi chuyển đổi làm xong.- Hỗ trợ lưu những tệp đầu ra trong với Folder cùng tệp nguồn.

Chức năng chính:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.- Thêm toàn bộ Folder để chuyển đổi.- Có thể kiểm soát chính xác chất lượng đầu ra bằng việc thiết lập những chỉ số.- Hỗ trợ nền tảng hệ điều hành: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista (x64) / 7.


Link Tải Okdo Png to Ico Jpg Jpeg Bmp Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)