Tải Okdo Xls Xlsx to Jpeg Converter

Link Tải Okdo Xls Xlsx to Jpeg Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Okdo Xls Xlsx to Jpeg Converter

Okdo Xls Xlsx to Jpeg Converter là ứng dụng chuyển đổi hàng loạt Xls, Xlsx xuất hiện jpeg, jpg cùng chất lượng cao và tốc độ thực sự nhanh.Vài chức năng chính của Okdo Xls Xlsx to Jpeg Converter: Chuyển đổi phần lớn tệp xls/xlsx xuất hiện jpg/ jpeg một lần để tiết kiệm thời gian.
Hỗ trợ nhập nhiều sheet của Excel để chuyển đổi.
Điều chỉnh chất lượng hình ảnh đầu ra.
Thiết lập những watermark hình ảnh.
Đặt hình ảnh đầu ra trang kích thước.
Có thể thêm toàn bộ Folder để chuyển đổi.
Lưu Danh mục: Lưu những tệp chuyển đổi vào một danh bạ.
Load List: tải danh bạ những tệp đc lưu trữ trực tiếp để chuyển đổi.
Thiết lập để mở Folder đầu ra khi chuyển đổi làm xong.


Link Tải Okdo Xls Xlsx to Jpeg Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)