Tải Onavo cho Android

Link Tải Onavo cho Android chính thức:


Onavo cho Android - Giám sát dữ liệu sử dụng

Việc sử dụng 3G càng nhiều sẽ làm cho hóa đơn ĐT của bạn mỗi tháng cứ tăng lên vùn vụt, do đấy lập kế hoạch sử dụng dữ liệu 3G sẽ hỗ trợ tiết kiệm vô vàn cho bạn khi sử dụng truy cập tốc độ cao này. Và tiện ích miễn phí Onavo sẽ cung cấp cho bạn những điều đó và đưa ra cảnh báo khi bạn đạt xuất hiện ngưỡng hạn chế mình đưa ra.Onavo Lite có một giao diện thiết lập dễ, tùy biến kế hoạch dữ liệu và hàng loạt những tùy chọn thông tin, theo dõi, gigiết hại và hiển thị dữ liệu sử dụng cho bạn. Hạn chế ứng dụng đấy là khi sử dụng truy cập Wi-Fi, nếu vượt quá việc có hạn của bạn thì hoạt động lướt web sẽ bị chặn lại.
Onavo cho Android
Các chức năng:
- Báo động và cảnh báo: Nhận thông tin trạng thái về những ứng dụng tốn nhiều dữ liệu của bạn, khi xuất hiện dữ liệu có hạn, hay khi chạy du lịch (chuyển vùng dữ liệu).- Widget: Bao gồm Live Data Usage widget, hiển thị những ứng dụng đang sử dụng.- Hạn chế những ứng dụng cụ thể cho Wi-Fi, hoặc khóa dữ liệu 3D chắc chắn khi vượt quá việc có hạn dữ liệu của bạn để né ngẫu nhiên chi phí cho vào nào.- Tham gia vào cộng đồng Onavo Android để kđôi thác tài nguyên của những người sử dụng Android ở khắp khắp nơi. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn giữ dữ liệu di động của bạn cho việc kiểm tra, giúp bạn biết liệu ứng dụng là an toàn để sử dụng ngay khi tải nó.- Theo dõi: sử dụng cơ chế gigiết hại dữ liệu để cung cấp cảnh báo cho sớm khi sử dụng khi dung lượng đạt xuất hiện có hạn được xác định trước.- Thiết lập dễ dàng: Thiết lập chỉ trong vài giây: Đặt có hạn dữ liệu hàng tháng của bạn và chu kỳ thanh toán và chi phí.
Gigiết hại dữ liệu sử dụng trên ĐT
Widget:
- Data Plan Usage (kế hoạch sử dụng dữ liệu): Hình dung dữ liệu kế hoạch hàng tháng của bạn theo thời gian cùng một thanh tiến trình.- App watch: Nhanh chóng duyệt qua tất cả những dữ liệu của bạn bằng việc sử dụng những ứng dụng.- Live Usage: Xem những ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn.


Link Tải Onavo cho Android mới nhất: