Tải OneTouch Voice Memos cho iOS

Link Tải OneTouch Voice Memos cho iOS chính thức:

OneTouch Voice Memos cho iOS là ứng dụng ghi âm một chạm cho iPhone/iPad.
Chú ý: File ghi âm đc lưu trữ vào Camera Roll mặc định.OneTouch Voice Memos giúp ghi âm giọng kể và lưu tự động chỉ trong vài giây.Lúc mở ứng dụng, người sử dụng có thể bắt đầu ghi âm ngay tức thời ở chế độ im lặng và lưu tự động sau khi nhấn nút Home.OneTouch Voice Memos giúp ghi âm bài giảng, bài thuyết trình, cuộc họp, hợp đồng hay tội phạm.
Tốc độ giúp:

iPhone 4S: 0.8 sec
iPhone 4: 0.9 sec
iPhone 3GS: 1.1 sec
iPod 4G: 1.2 sec
Minh Lộc


Link Tải OneTouch Voice Memos cho iOS mới nhất: