Tải Open IT Online 2.6 cho FireFox

Link Tải Open IT Online 2.6 cho FireFox chính thức:


Open IT Online 2.6 for FireFox

Bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa những trình giải quyết giấy tờ, hình ảnh trực tuyến cùng một vài trình duyệt phổ dụng hiện nay, OpenITOnline thực sự là cầu nối hỗ trợ bạn thu hẹp được nhiều thời gian để thao tác cùng những tệp văn phòng.

Chương trình giúp đọc những định dạng giấy tờ (*.doc, *.rtf, *.odt, *.sxw) - bảng tính (*.xls, *.csv, *.ods, *.sxc) - tệp trình chiếu (*.ppt, *.pps, *.odp, *.sxi) - ảnh(*.jpg, *.gif, *.png).


Link Tải Open IT Online 2.6 cho FireFox mới nhất: