Tải OpenExplorer Beta cho Android

Link Tải OpenExplorer Beta cho Android chính thức:


OpenExplorer Beta cho Android - Ứng dụng quản lý tệp mã nguồn mở

OpenExplorer Beta là phần mềm quản lý tệp mã nguồn mở cho tất cả những thiết bị! (Tablets, Phones, Google TV).- Hoàn thành hệ thống quản lý tệp
- USB, SD và những phương tiện truyền thông bên ngoài khác
- Kết nối mạng (FTP, SFTP, SMB / Samba / Windows / Lan / WiFi)
- Smart Folders quét cho những loại khác nhau của những phương tiện truyền thông (video, hình ảnh, Âm nhạc, Downloads)
- Xem Pager Folder chuyển hướng
OpenExplorer Beta cho Android
OpenExplorer Beta cho Android


Link Tải OpenExplorer Beta cho Android mới nhất: