Tải Opera Password Recovery Master

Link Tải Opera Password Recovery Master chính thức:

Opera Password Recovery Master là ứng dụng hữu ích để hiển thị thông báo đăng nhập và mật khẩu cho tài khoản mail và trang web bảo vệ đc lưu trữ trữ bởi Opera.Đây được coi là tool tốt nhất cho ngẫu nhiên người sử dụng Opera nào bởi nó có thể khôi phục thông báo và mật khẩu quan trọng một cách nhanh lẹ và hiệu quả.
Opera Password Recovery Master

Chức năng:

Khôi phục mật khẩu cho trang web bảo vệ và tài khoản mail đc lưu trữ trữ bởi Opera.
Khôi phục mật khẩu trang web và thư điện tử cùng ngẫu nhiên độ dài và độ rắc rối nào.
Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.
Cho phép thiết lập mật khẩu truy cập để ngăn bớt sử dụng chương trình trái phép.
Lưu trữ thông báo khôi phục vào file giấy tờ.
Cho phép copy thông báo khôi phục ra clipboard.
Giao diện dễ sử dụng.


Link Tải Opera Password Recovery Master mới nhất: