Tải Outlook Email Extractor

Link Tải Outlook Email Extractor chính thức:

Outlook Email Extractor trích xuất chỗ ở thư điện tử từ Microsoft Outlook và tệp (.PST) của Microsoft Outlook.Có thể trích xuất chỗ ở thư điện tử từ Folder riêng tư và Folder con như Drafts, Inbox, Deleted Items, Sent Items, Outbox, Contacts,… Cho phép bạn thêm nhiều file .PST hơn so cùng mặc định vào profile/account để trích xuất chỗ ở email.Tự động xóa bỏ chỗ ở thư điện tử trùng lặp. Hỗ trợ lọc chỗ ở thư điện tử qua đấy bạn được phép xóa bỏ tất cả thư điện tử ko ưng ý. Địa chỉ thư điện tử sau khi trích xuất đc lưu trữ dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).
Outlook Email Extractor

Vài chức năng chính:

- Trích xuất chỗ ở thư điện tử từ Folder riêng tư và Folder con.- Tự động xóa bỏ chỗ ở thư điện tử trùng lặp và cung cấp bộ lọc.- Giải nén phần mềm nhanh lẹ.- Trích xuất từ nhiều tệp PST.- Địa chỉ thư điện tử sau khi trích xuất đc lưu trữ dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0, Microsoft Outlook.- Windows 2000/2003/XP/Vista/7.


Link Tải Outlook Email Extractor mới nhất: