Tải Oversight System Sentinel 3.1

Link Tải Oversight System Sentinel 3.1 chính thức:


Oversight System Sentinel 3.1

Oversight System Sentinel là chương trình sẽ hỗ trợ bạn chống lại spyware, adware, mail giả mạo, keyloggers, hijackers, rootkits, trojans và những phần mềm hiểm độc khác và lừa đảo.Vài thành phần chính của chương trình:
- Chạy trên khay hệ thống và gìn dữ theo thời gian thực.
- Tự động cập nhật một cách nhanh lẹ.
- Quét và kiểm tra những các giai đoạn đi ngầm.
- Quét Windows Registry, Internet Cookies.
- Tạo mốc Windows System Restore trước khi delete những file.
Theo tổng hợp


Link Tải Oversight System Sentinel 3.1 mới nhất: