Tải PaintStar

Link Tải PaintStar chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


PaintStar

PaintStar là chương trình giải quyết hình ảnh kỹ thuật số đa năng cùng những tool edit và tạo ra hình ảnh, chụp MH, và hiển thị hình ảnh thu bé hình ảnh trong menu của Windows Explorer. Phần mềm này cũng giúp làm việc cùng những layers, tích hợp những tool edit ảnh phổ biến nhất. Ngoài ra, PaintStar còn có bộ lọc ảnh rất tốt.


Link Tải PaintStar mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)