Tải Paragon HFS+

Link Tải Paragon HFS+ chính thức:


Paragon HFS+

Paragon HFS+ 9.0 cho Windows là ứng dụng đọc ghi phân vùng HFS+ trongWindows miễn phí. Hỗ trợ phân vùng HFS+/HFSX, hay bất cứ loại đĩa APM,GPT, MBR nào.
Paragon HFS+
Chức năng chínhHỗ trợ chống hỏng hệ thống file
Cải thiện độ yên ổn
Bộ cài đặt chung cho hệ thống 32 bit và 64 bit
file và Folder có tên bắt đầu là dấu chấm “.” sẽ được ẩn
Hỗ trợ USB 3.0
Có thể đọc ghi phân vùng HFS+/HFSX
Tốc độ truy cập HFS nhanh chưa đã có
Tự động truy cập và quản lí bằng console Disk Management
Hoàn toàn tương thích cùng driver Bootcamp


Link Tải Paragon HFS+ mới nhất: