Tải Passport Photo Maker

Link Tải Passport Photo Maker chính thức:

Passport Photo Maker là ứng dụng được tạo ra để hỗ trợ bạn sẵn sàng và in những hình ảnh ID có chất lượng cao chỉ trong một số phút.Chương trình này hợp cùng những yêu cầu mới về ảnh ID ở những nước khác nhau. Nó giúp hộ chiếu và chứng minh thư quốc gia, mật khẩu và visa quốc tế, bằng lái xe và thẻ ID.
Passport Photo Maker

Chức năng:

Thêm những dạng ID mới và tùy chỉnh định dạng được tích hợp
Tự động thay thế background
Chỉnh sửa ảnh để xóa bỏ những điểm ko hoàn hảo
Hiệu chuẩn MH dễ
Thứ tự số liệu thống kê cho studio
Thay quần áo trên ảnh


Link Tải Passport Photo Maker mới nhất: