Tải Password Discovery 2.2

Link Tải Password Discovery 2.2 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Password Discovery 2.2

Password Discovery (PD) thực ra là 1 tool “gián điệp” rất lợi hại, nó có năng lực làm xuất hiện toàn bộ mọi ký tự ở ngẫu nhiên ô nhập password ở ngẫu nhiên ứng dụng nào, cùng điều kiện là những ký tự dạng dấu tròn, dấu sao hay dấu gạch đứng (đại diện cho những ký tự từng nhập) vẫn có đc lưu trữ ở ô password đó.


Link Tải Password Discovery 2.2 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)