Tải Password Generator Professional

Link Tải Password Generator Professional chính thức:

Password Generator Professional là 1 tool tạo mật khẩu bất kỳ an toàn và mạnh mẽ.Nếu như bạn có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu mật khẩu, só bất kỳ, mã số phiếu giảm giá hay số seri, bạn sẽ làm gì? Thay vì nên tự gõ tất cả chúng nên sử dụng một tool tạo mật khẩu bất kỳ để thực hiện công việc đấy một cách nhanh lẹ cùng Password Generator Professional.Với nó, bạn được phép tạo ra nhiều mật khẩu khác nhau chỉ trong vài giây. Công cụ này sẽ bảo đảm là mật khẩu được tạo ra chắc chắn bất kỳ và không thể bị đoán dễ bởi những hacker.Bạn sẽ có thể tùy chỉnh định dạng của mật khẩu theo bất kì cách nào mình muốn, và hơn nữa nó cũng được cung cấp một loạt năng lực xuất.
Password Generator Professional

Vài chức năng chính:

Thiết lập độ dài và số của mật khẩu mà bạn phải, sau đấy nhấn nút “Generate” để tạo mật khẩu an toàn
Dùng chế độ mask để chỉnh sửa kết quả.
Dùng từ trong những file, sửa và sử dụng chúng nếu muốn
Tạo ra những mật khẩu dễ ghi nhớ
Tạo ra những số bất kỳ có chất lượng cao
Hỗ trợ dòng lệnh và cho phép nó tích hợp cùng hệ thống của riêng bạn
Chạy những bản script VBScript để sửa đổi mật khẩu được tạo ra nếu muốn
Xuất thành giấy tờ, XML, HTML, CSV và Microsoft Excel, in ra giấy và sao chép thành clipboard
Tạo tên người sử dụng hay lấy chúng từ những tệp và xác định mật khẩu
Chia tách danh bạ mật khẩu dài thành những tệp riêng biệt để dễ quản lý
Lọc mật khẩu yếu
Xem trước mật khẩu trước khi tạo
Tùy chỉnh bộ ký tự
Lọc ký tự nổi bật
Lưu trữ những tùy chọn và phong cách mẫu trong template
Tự động tạo mật khẩu mà bạn được phép phát âm bằng chế độ Pronounceable Mode


Link Tải Password Generator Professional mới nhất: