Tải Password Gorilla (32-bit)

Link Tải Password Gorilla (32-bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Password Gorilla (32-bit) - Quản lý Password dễ dàng

Bạn có nhiều tài khoản trên những diễn đàn, blog, mạng cộng đồng, email… việc ghi nhớ nhiều tài khoản với lúc thật khốn khó, nếu ghi chúng ra giấy và cất đâu đấy thì thật rủi ro khi lọt vào tay người khác, giải pháp an toàn đặc biệt lưu mật khẩu ngay trên PC dưới dạng mã hóa và quản lý chúng bằng một mật khẩu duy nhất (master password).

Password Gorilla 1.5.3.6 là chương trình miễn phí bé gọn, dạng portable phải bạn dễ lưu vào USB mang theo khi cần.
Password Gorilla


Link Tải Password Gorilla (32-bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)