Tải Password Recovery Bundle

Link Tải Password Recovery Bundle chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Password Recovery Bundle

Password Recovery Bundle là tool khôi phục mật khẩu dành cho Windows, Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook, Outlook Express, RAR/WinRAR, ZIP/WinZIP, PDF, MSN, AOL, Google Talk, Paltalk, Trillian, Miranda, Opera, Firefox và trình duyệt IE,... Hơn 80 loại mật khẩu có thể được khôi phục thực sự dễ. Cho đến thời điểm này, tool khôi phục mật khẩu này là 1 trong các phần mềm hoạt động nhanh, dễ sử dụng nhất trên thị trường.
Password Recovery Bundle
Các chức năng chính:
Tỷ lệ khôi phục lên đến 100%
Đặt lại mật khẩu cho Windows, Excel, Word, Access, SQL, PowerPoint, Outlook, Outlook Express, PDF, RAR/WinRAR, ZIP/WinZIP, MSN,AOL, Google Talk, Paltalk, Trillian, Miranda, Opera, Firefox và trình duyệt IE
Cho phép người sử dụng đưa ra những dấu hiệu nếu bạn nhớ một phần của mật khẩu nhằm giảm thời gian tính toán, tiết kiệm thời gian
Giao diện người sử dụng thân thiện, thực sự dễ sử dụng
Đặt lại mật khẩu administrator
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.


Link Tải Password Recovery Bundle mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)