Tải PasswordFox

Link Tải PasswordFox chính thức:


PasswordFox - Công cụ phục hồi mật khẩu bé gọn

PasswordFox là 1 tool khôi phục password nhỏ,nó giúp bạn xem username và password lưu trữ bởi trình duyệt web Mozilla Firefox.Theo mặc định, PasswordFox hiển thị password đc lưu trữ trữ của hồ sơ hiện tại của bạn, tuy nhiên bạn được phép dễ chọn xem password của ngẫu nhiên hồ sơ Firefox nào khác.Đối cùng mỗi mục nhập password, những thông báo sau được hiển thị: Record Index, Web Site, User Name, Password, User Name Field, Password Field, và tên file Signon.PasswordFox ko yêu cầu bất kì các giai đoạn cài đặt đâu biết file DLL cho vào nào. Nhưng, trình duyệt Firefox cần được cài đặt trên máy của bạn để cho phép PasswordFox lấy danh bạ những mật khẩu.
Theo softpedia.com


Link Tải PasswordFox mới nhất: