Tải Payroll Lite 2009 .net 3.09

Link Tải Payroll Lite 2009 .net 3.09 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Payroll Lite 2009 .net 3.09

PenSoft Payroll hỗ trợ bạn quản lý thanh toán tiền lương cho nhân viên một cách dễ, nhanh lẹ và thuận tiện. PenSoft Payroll được xây dựng cùng những công nghệ mới nhất để khiến nó mạnh mẽ, tuy nhiên lại dễ sử dụng. PenSoft Payroll là 1 phần mềm để làm xong bảng lương tối đa của bạn bảng lương chế biến sản xuất và nâng cao lợi nhuận của bạn. Có thể hoàn tất trong hầu hết những payrolls như ít đặc biệt 15 phút, chế biến, giảm khá nhiều thời gian và chi phí. Đảm bảo tuân thủ đúng tất cả những quy đinh của địa phương, tiểu bang, liên bang, vùng đất sở tại và nộp thuế và lương yêu cầu, né những hình phạt và tiết kiệm được chi phí sửa chữa.
Tổng hợp


Link Tải Payroll Lite 2009 .net 3.09 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)