Tải PCmover Windows 8 Beta Assistant

Link Tải PCmover Windows 8 Beta Assistant chính thức:


PCmover Windows 8 Beta Assistant - Di chuyển các ứng dụng, tệp và thiết lập từ Windows 7 thành Windows 8

Lúc cài đặt hệ điều hành Windows 8 vào hệ thống Windows 7 trước đấy của mình, ắt hẳn hạn sẽ có ý định giữ lại những ứng dụng, tệp và những thiết lập trên hệ điều hành cũ để thuận lợi trong việc sử dụng hệ điều hành mới.

Chú ý
: Cách làm này yêu cầu bạn sử dụng chọn lựa cài đặt Windows 8 trên hệ thống Windows 7 và thiết lập khởi động nhưng nhưng giữa những hệ điều hành cùng nhau. Bạn cũng cần bảo đảm là những ứng dụng đều hoạt động trên với một nền tảng, nghĩa là phần mềm trên Windows 7 32 bit sẽ sử dụng trên Windows 8 32 bit mà không thể làm việc trên bản 64 bit, và ngược lại.
PCmover Windows 8 Beta Assistant


Link Tải PCmover Windows 8 Beta Assistant mới nhất: