Tải PdaNet cho Android (32-bit Windows Installer)

Link Tải PdaNet cho Android (32-bit Windows Installer) chính thức:


PdaNet cho Android (32-bit Windows Installer)

Hiện có đáng kể phương án để biến chiếc smartphone thành một hotspot,trong đấy cách dễ dàng, miễn phí và dễ sử dụng đặc biệt sử dụng phần mềmPdaNet, có sẵn trên Android Market.