Tải Pdf encryption software

Link Tải Pdf encryption software chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Pdf encryption software

Pdf encryption software là 1 trong các giải pháp tuyệt vời để bảo vệ dữ liệu PDF khỏi người sử dụng ko hợp lệ. Phần mềm này sẽ khóa tất cả những file PDF cùng mật khẩu mở file và mật khẩu người sở hữu. Phần mềm này cung cấp chức năng khóa file PDF cùng mật khẩu người sử dụng và mật khẩu người sở hữu. Nó sẽ khóa dữ liệu cùng mã hóa bảo mật 40bit RC4 và 128bit AES.Donwload và thử bản đánh giá miễn phí của ứng dụng này để bảo vệ những file theo nhóm. Khóa file PDF cùng mật khẩu mở sẽ hỗ trợ người sở hữu file PDF bảo đảm là file này chỉ được mở bởi những người hợp pháp bởi nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để xem, copy và in nội dung bên trong. Mật khẩu người sở hữu, hai khi được biết xuất hiện cùng tên gọi mật khẩu chủ được sử dụng để mã hóa nội dung PDF cùng key bảo vệ mạnh mẽ và ko cho phép edit, in, copy, ký, thêm lời bình,... vào file PDF.
Pdf encryption software
Các chức năng chính:
Khóa dữ liệu cùng mã hóa 40bit RC4 và 128 RC4 và AES
Tương thích cùng tất cả những hệ điều hành Windows, gồm có Windows XP/Vista/7
Phần mềm bảo mật có thể khóa những file PDF cùng mật khẩu mở và mật khẩu bảo vệ
Có chứa file chỉ bảo người sử dụng
Rất dễ sử dụng và thực sự an toàn.


Link Tải Pdf encryption software mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)