Tải PDF Password Cracker Pro

Link Tải PDF Password Cracker Pro chính thức:

PDF Password Cracker Pro là 1 ứng dụng chuyên nghiệp cung cấp cho người sử dụng một cách nhanh lẹ và hiệu quả để tìm mật khẩu người sử dụng và chủ sở hữu, nhờ đấy hỗ trợ họ mở tệp PDF mình cần thực sự dễ. Bên cạnh đó, nhờ vận dụng chế độ Brute-Force và Dictionary Attack, người sử dụng có thể khôi phục lại mật khẩu mở tài liệu PDF thực sự dễ dàng.
PDF Password Cracker Pro
Như chúng ta biết, tài liệu PDF hay được bảo vệ bởi 2 loại mật khẩu khác nhau, đấy là:
  Owner Password - Là loại mật khẩu được tạo ra nhằm ngăn bớt người sử dụng trái phép ko in, edit hay sao chép.
  User Password - Loại mật khẩu này hỗ trợ người sử dụng khóa file PDF, bởi vì vậy phải có mật khẩu để mở hay xem file.
  Nếu như chỉ cần mật khẩu chủ sở hữu được cài đặt cho file PDF thì các giai đoạn giải mã sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tập tin được giải mã sẽ có năng lực được mở trong ngẫu nhiên trình đọc file PDF nào, chả hạn như: Adobe Acrobat mà ko gặp nên hạn chế nào. Ngoài ra, mật khẩu chủ sở hữu cũng có thể được phục hồi bằng việc sử dụng chế độ Brute-Force hay Dictionary Attack. Như vậy, với PDF Password Cracker Pro, người sử dụng có thể delete mật khẩu bảo vệ file PDF thực sự dễ dàng và hiệu quả.
  Các chức năng chính của PDF Password Cracker Pro

   Dễ dàng sử dụng
   Kéo và thả tệp PDF
   Không yêu cầu cài đặt phần mềm Adobe Acrobat
   Hỗ trợ nhiều thuật toán mã hóa hiện đại, chả hạn như: AES, RC4 40 bit hay 128 bit
   Khôi phục mật khẩu người sử dụng để mở file
   Áp dụng công nghệ Brute-Force hay Dictionary Attack để khôi phục mật khẩu
   Chương trình tự động lưu lại các giai đoạn tìm mật khẩu và có thể tiếp tục sau đấy nếu muốn
   Giảm thiểu thời gian tìm nếu biết ngẫu nhiên phần nào của mật khẩu.


Link Tải PDF Password Cracker Pro mới nhất: