Tải PDF Restriction Remover Mac

Link Tải PDF Restriction Remover Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


PDF Restriction Remover Mac

PDF Restriction Remover Mac là tool xóa bỏ những hạn chế (unlock) của tài liệu PDF.Nó xóa bỏ mật khẩu của chủ sở hữu và người sử dụng, giúp bạn in, edit, và sao chép tệp PDF.
PDF Restriction Remover Mac
Các chức năng chính:
• Phải một cú kích chuột là có thể giải mã PDF.• Hỗ trợ Mac OS X 10.6.• Tạo một tệp PDF mà ko gặp bất cứ trở ngại.• Gỡ bỏ mật khẩu người sử dụng từ những tài liệu PDF.• Gỡ bỏ mật khẩu ở tài liệu mở từ những tài liệu PDF.• Gỡ bỏ mật khẩu chủ sở hữu từ những tài liệu PDF.• Gỡ bỏ quyền truy cập mật khẩu từ những tài liệu PDF.


Link Tải PDF Restriction Remover Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)