Tải PDF Suite Pro Edition 2010

Link Tải PDF Suite Pro Edition 2010 chính thức:


PDF Suite Pro Edition 2010

PDF Suite giúp bạn đọc, tạo, chuyển đổi, edit và tìm hiểu những tệp PDF thực sự an toàn. Với giao diện trực quan của PDF Suite, bạn sẽ bắt đầu quản lý giấy tờ điện tử trong vòng vài phút!

PDF Suite 2010 Professional tương thích cùng ngẫu nhiên ứng dụng PDF và tích hợp đầy đủ cùng Microsoft Office. Bạn có thể quản lý những tài liệu tạo ra cùng Adobe Acrobat bản 9 trở lên. PDF Suite PRO giúp bạn tạo những file PDF riêng của bạn và vô cùng an toàn.

Vài chức năng:

Xem PDF
Chức năng PDF Reader: xem, in ấn, tìm và lưu những tệp, tài liệu PDF, Adobe Acrobat.

Đọc PDF
Quản lý từ tài liệu PDF: đọc, in ấn và tìm.

Tạo PDF
Tính năng Converter PDF: ứng dụng phần mềm tạo tài liệu PDF.

Chuyển đổi thành PDF
Tạo tệp PDF từ ngẫu nhiên ứng dụng cùng một nhấp chuột nên từ Windows Explorer.

Chỉnh sửa PDF
PDF Editor sửa đổi những định dạng tài liệu PDF.

Định dạng PDF
Sửa đổi, bố trí và sắp xếp lại trang, những mục tiêu, phông chữ và đồ họa.

Đánh giá PDF
Xem lại tính năng PDF: chú thích, nhận xét và chỉ ra những thay đổi lưu trữ PDF

Chú thích PDF
Thêm ghi chú, làm nổi trội PDF & thư điện tử cùng một click chuột duy nhất.

Xuất PDF
Chức năng xuất PDF: tiết kiệm "PDF to Word" & "PDF to hình ảnh" những định dạng

Tái sử dụng PDF
Lưu vào Microsoft Word hay những định dạng hình ảnh (JPEG,. GIF,. PNG &.. BMP).

Hiệu quả đem lại lợi ích: tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian cùng biểu tượng "single-nhấn chuột PDF creation" từ MS Office.

Linh hoạt đem lại lợi ích: chuyển đổi những định dạng mới linh hoạt. Chuyển đổi từ 24 định dạng tệp mới (tức là Office 2007 và Visio 2007).

Hiệu quả đem lại lợi ích: giảm thiểu tác động về tài nguyên hệ thống cao Thực hiện giảm thiểu tác động xuất hiện tài nguyên hệ thống (yêu cầu bộ nhớ <20 Mb).

Lợi ích an ninh: bảo vệ công việc có giá trị, định dạng an toàn Bảo vệ an toàn mọi hoạt động bằng việc lưu trữ trực tiếp từ Microsoft Outlook.Theo Megasharevn


Link Tải PDF Suite Pro Edition 2010 mới nhất: