Tải PDF TIFF Tools - PDF Splitter

Link Tải PDF TIFF Tools - PDF Splitter chính thức:

PDF TIFF Tools - PDF Splitter là tool giúp bạn chia bé file PDF thành những file PDF bé hơn. PDF Splitter cung cấp những tùy chọn cho tài liệu PDF lớn như chia đã trang cụ thể hay khoảng.Giả sử, bạn được phép chia bé file PDF 100 trang thành file mới 20 trang, bởi vì vậy bạn có 5 tài liệu PDF cùng mỗi tài liệu 20 trang.
PDF TIFF Tools - PDF Splitter

Chức năng:

- Không yêu cầu Adobe Acrobat.- Chia một tệp tin PDF thành file đơn lẻ hoặc danh bạ trang.- Quá trình chia được thực hiện tự động.- Điều chỉnh chia bé tài liệu PDF theo số trang hay khoảng.- Gỡ bỏ trang từ tài liệu PDF.- Sắp xếp lại những trang trong tài liệu PDF.- Trích xuất những trang hoặc khoảng từ tài liệu PDF.- Nhiều chọn lựa chia mạnh mẽ.- Hỗ trợ kéo và thả tệp.- Lưu và tải hàng loạt danh bạ.


Link Tải PDF TIFF Tools - PDF Splitter mới nhất: