Tải PDF Utility - Lite cho Android

Link Tải PDF Utility - Lite cho Android chính thức:


PDF Utility - Lite cho Android - Công cụ xử lý PDF cho Android

PDF Utility Lite cung cấp vô vàn tính năng như chia nhỏ, ghép nối, trích xuất hình ảnh, mã hóa file, chuyển đổi hình ảnh thành PDF...Nhất là là ko có hạn về kích thước tệp.- Chia bé file PDF theo trang ngẫu nhiên thực sự nhanh lẹ
- Ghép nối nhiều file PDF riêng lẻ thành một tệp tin PDF thống nhất.
- Xếp chồng đôi file PDF lên nhau
- Trích xuất những file ảnh nhúng trong file PDF
-
Mã hóa bảo vệ nội dung file PDF của mình
- Chuyển đổi hình ảnh thành PDF, nó có thể được sử dụng khi bạn có ý định chuyển đổi hình ảnh thành một tệp và gửi cho friend.
PDF Utility - Lite cho Android
PDF Utility - Lite cho Android


Link Tải PDF Utility - Lite cho Android mới nhất: