Tải PDF Viewer SDK ActiveX

Link Tải PDF Viewer SDK ActiveX chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

PDF Viewer SKD Active X đọc file PDF nhanh lẹ, giúp in giấy tờ PDF, tìm từ khóa bằng C++, C#, VB.Net, VB, Delphi, VFP, MS Access.
PDF viewer Active X

Lợi thế của PDF Viewer ActiveX SDK:

Thử trước khi mua
Tất cả những bản sử dụng thử Viscom đều có chức năng đầy đủ như những bản từng đăng ký, do đấy bạn chắc chắn có thể đánh giá, kiểm tra và làm việc cùng những SP trước khi mua.Tăng tốc độ phát triển
Cấu trúc hướng mục tiêu, cú pháp dễ dàng, có thể cắt giảm thời gian phát triển.Cập nhật đều đặn
Hỗ trợ miễn phí
Công cụ phát triển nhiều
Nó có thể được sử dụng trong ngẫu nhiên môi trường phát triển Windows có giúp NET thư viện hay những thành phần từ Delphi 4 cho Visual Studio 2010, gồm có RAD Studio (Delphi và C builder), Visual Basic 6, VBA, Visual C, Delphi,. Visual FoxPro, PHP, ASP, XBasic, Microsoft Word, Excel và Access, REALbasic, WinDev, C #, J #, VB.NET và rất nhiều chương trình khác.
Tính năng

  Hỗ trợ mở PDF nhanh lẹ
  Hỗ trợ chạy xuất hiện trang cụ thể khi mở tệp PDF có nhiều trang.
  Hỗ trợ phóng to và thu bé những tệp PDF cùng chất lượng tốt.
  Hỗ trợ tìm giấy tờ trên nhiều trang PDF.
  Hỗ trợ xuất ảnh thành những tệp bitmap.
  Hỗ trợ in những tệp PDF.
  Hỗ trợ xem nội dung Unicode, gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Ả Rập và tiếng Do Thái.
  Cung cấp User Define Display Area.
  Người sử dụng có thể tự khởi tạo những giá trị tham số khi có ý định phóng to hay thu nhỏ.
  Bao gồm c # 2005, VB.Net, Visual Basic, Visual Basic Script (vbs), Visual C, Visual FoxPro, Delphi, Access, Web Page Sample Code.
  Tương thích cùng ngẫu nhiên ngôn ngữ lập trình có giúp ActiveX (Access, Visual C, Visual Basic, Visual Foxpro, Delphi,. Net, ...)
  Đặc quyền phân phối miễn phí tệp OCX.
  Phiên bản 1.5
   Chức năng in giấy tờ PDF từng được sửa.
   Phiên bản 1.1
    Bổ sung phương pháp PDF Close.
    Hỗ trợ trên Windows 8.
    Phiên bản 1.0
     PDF viewer SDK ActiveX nhanh.


Link Tải PDF Viewer SDK ActiveX mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)