Tải PDF Watermark Creator

Link Tải PDF Watermark Creator chính thức:


PDF Watermark Creator - Thêm hình mờ cho tệp PDF

PDF Watermark Creator là ứng dụng thêm hình mờ cho những tệp PDF nhanh lẹ và dễ.Với phần mềm tiện ích này, bạn được phép đánh số trang cho những tệp PDF có sẵn hay thêm logo cty hoặc thông tin độc quyền của bạn,vv.Đóng dấu một hình mờ lên những file PDF cũng có nghĩa đánh dấu những tài liệu PDF thuộc sở hữu độc quyền của bạn. Bạn có thể chọn ghi trên giấy tờ sẵn có của file PDF khi hình mờ được tạo ra.
PDF Watermark Creator


Link Tải PDF Watermark Creator mới nhất: