Tải PDF Writer - bioPDF

Link Tải PDF Writer - bioPDF chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


PDF Writer - bioPDF - Tạo tệp PDF

PDF Writer - bioPDF sẽ hỗ trợ bạn dễ tạo tệp PDF từ những tài liệu, những ứng dụng ngẫu nhiên của Microsoft Windows.Vài chức năng chính:In thành PDF từ hầu như ngẫu nhiên ứng dụng Windows.
Điều khiển những thiết lập.
thể đi ko cần gigiết hại.
Giao diện đồ họa.
Mật khẩu bảo vệ những tài liệu PDF.
Chất lượng cài đặt (MH, máy in, ebook..).
Thiết lập những thuộc tính tài liệu.
Giao diện dòng lệnh cho tất cả những thiết lập.
Microsoft.NET API và dòng lệnh API.
Hỗ trợ cho MetaFrame Citrix
Hỗ trợ cho Windows Server Terminal
Tạo BMP, EPS, PS, PNG, PCX, JPEG, TIFF và những tệp như thay thế cho tài liệu PDF.
Tạo một PDF cho tất cả những trang hoặc đã tệp một trên mỗi trang.

PDF Writer - bioPDF


Link Tải PDF Writer - bioPDF mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)