Tải Pdf2image

Link Tải Pdf2image chính thức:

pdf2image chuyển đổi những tệp PDF thành ảnh JPEG, GIF, PNG hay BMP chất lượng cao cho bản đăng trên trang web hay sử dụng trong những ứng dụng của Microsoft Windows như Microsoft Office, Microsoft Publisher và Microsoft Visio.pdf2image di giời nội dung tệp PDF của bạn vào những ứng dụng cùng kích thước và độ phân giải vừa phải. Lúc xuất bản trên web có thể chọn lựa từ cách hình ảnh JPEG, GIF, PNG và chuyển đổi chúng cùng độ phân giải lý tưởng để hiển thị MH hay quảng bá qua email. Người sử dụng Microsoft Office có thể thêm những hình ảnh có độ trung thực cao để thuyết trình, thông báo, tờ rơi, bản tin,…
pdf2image

Các chức năng trong pdf2image:

Chuyển đổi tệp PDF thành những định dạng hình ảnh được sử dụng đều đặn nhất: JPEG, PNG, GIF và BMP.
Lý tưởng cho đồ họa website.
Mô phỏng chính xác những mục tiêu PDF cùng độ trung thực cao ngay cả khi ở độ phân giải thấp hơn.
Các tùy chọn để thiết lập kích thước hay độ phân giải tại thời điểm chuyển đổi.
Ghi nhớ cài đặt lần tận cùng.
Người sử dụng định nghĩa những tùy chọn thêm những hậu tố số để sắp xếp những tệp nhiều trang.
Nâng cao chống răng cưa cho giấy tờ sắc nét.
Cắt để xóa bỏ lề.
Cải thiện thông báo về lỗi và cảnh báo.
Giao diện được tinh giản để chuyển đổi nhanh hơn và dễ hơn.

Nền tảng và năng lực tương thích:

Chạy trên Microsoft Windows (32-bit và 64-bit trong chế độ tương thích 32-bit), Windows Vista.
Giao diện theo kiểu Windows.
Hỗ trợ tất cả những cấp độ của PDF bằng Adobe PDF 1.7.
Hình ảnh tạo ra tương thích cùng Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, Microsoft Visio và rất nhiều ứng dụng phổ biến.
Chọn tệp bằng việc sử dụng Windows Explorer, kéo một tệp PDF vào pdf2image hay vào biểu tượng trên MH.
Chuyển đổi nhiều trang PDF thành nhiều Web hình ảnh.


Link Tải Pdf2image mới nhất: