Tải Perfect Uninstaller

Link Tải Perfect Uninstaller chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Perfect Uninstaller

Với Perfect Uninstaller 6.3.3.9, bạn được phép tháo bỏ bất cứ ứng dụng ko quan trọng nào trong hệ thống một cách dễ và nhanh lẹ. Ứng dụng Add /Remove Program trong Windows không thể tháo bỏ chắc chắn mọi ứng dụng với những khóa registry hư hỏng. Trái lại, Perfect Uninstall ko chỉ cần năng lực tháo bỏ chắc chắn ứng dụng, mà có thể dọn dẹp những tệp registry sót lại của ứng dụng từng tháo bỏ. Chương trình sẽ bảo vệ máy tính của bạn khỏi những lỗi registry, hỗ trợ cải thiện hiệu suất với tốc độ hệ thống.

Các chức năng và lợi ích :

- Nhanh hơn tool tháo bỏ có sẵn trong Windows.
- Cung cấp nhiều phương thức hiển thị danh bạ ứng dụng : dưới dạng những biểu tượng, danh bạ hoặc thông báo chi tiết.
- Xóa bỏ những chương trình ko tháo bỏ được bằng tool Add/Remove program.
- Dọn dẹp chắc chắn những khóa registry trống/hư hỏng còn sót lại của ứng dụng.
- Bảo vệ registry khỏi những lỗi do những khóa trống/hư hỏng và cài thiện hiệu suất máy.
- Xóa bỏ ép buộc những ứng dụng ẩn cài trong hệ thống.
- Chuyển nhanh xuất hiện Folder cài đặt ứng dụng.
- Xem chi tiết chương trình cài trong máy để quyết định có phải tháo bỏ hoặc không.
Tổng hợp


Link Tải Perfect Uninstaller mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)