Tải Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

Link Tải Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên chính thức:

Tải về máy (428,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được tải lên ngay sau đây. Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên là mẫu phiểu biểu quyết của đảng viên trong với chi bộ đánh giá một đảng viên khác về mức độ làm xong công việc trong năm. Nội dung mẫu phiếu gồm có những nội dung thông báo chi tiết từ Đảng bộ, chi bộ chung cùng quốc hiệu tiêu ngữ, tên phiếu được trình bày rõ ràng nhất. Mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ.................

CHI BỘ.........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------

      ..........ngày … tháng … năm 201…

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Xếp loại chất lượng đảng viên năm 20......

Số TT

Họ và tên

đảng viên

Đảng viên tự xếp loại

Đảng viên trong chi bộ đánh giá

Hoàn thành tốt thử thách

Hoàn thành
thử thách

Không làm xong thử thách

Hoàn thành thử thách

Có hạn chế đã mặt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ghi chú:

- Cột (2): Ghi danh bạ đảng viên được đánh giá chất lượng tại chi bộ (do cấp ủy ghi).

- Cột (3): Ghi tự nhận phân loại của đảng viên (do cấp ủy ghi).

- Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ đánh giá bằng việc ghi dấu X vào cột tương ứng cho đã đảng viên.

- Cách tính kết quả:

+ Cột (4), (5), (6), (7): Lúc biểu quyết có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên đấy được xếp loại tương ứng theo nội dung đã cột.


Link Tải Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên mới nhất:

Tải về máy (428,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)