Tải Phiếu quà tặng

Link Tải Phiếu quà tặng chính thức:


Phiếu quà tặng - Template Phiếu quà tặng

Nên tạo phiếu quà tặng của riêng bạn bằng mẫu tiện dụng này. Với ba phiếu trên mỗi trang, bạn được phép làm sẵn một xấp hay in ra khi cần.Bạn có thể dễ dàng riêng tư hóa mẫu có sẵn đề tài này để hợp cùng công việc của mình bằng việc thay đổi màu sắc, thêm logo và thông báo cty của bạn.
Phiếu quà tặng
Phù hợp cùng Microsoft Word 2013.


Link Tải Phiếu quà tặng mới nhất: