Tải Photo Album Creator

Link Tải Photo Album Creator chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Photo Album Creator

Photo AlbumCreator là 1 ứng dụng được tạo ra nổi bật cho phép người sử dụng tạo ra và tạo album ảnh chỉ cùng vài cú click chuột. Bạn cóthể thêm hình ảnh, bình luận ảnh, mở đầu album bằng những câu giới thiệu, file nhạc, và chúng sẽ được phát khi bạn bắt đầu album.