Tải Photo Album with Photo Editing cho iOS

Link Tải Photo Album with Photo Editing cho iOS chính thức:

Tổ chức ảnh và edit ảnh dễ cùng phần mềm Photo Album with Photo Editing cho iOS.
Với Photo Album with Photo Editing, người sử dụng có thể quản lý ảnh dễ dưới dạng album, nâng cấp ảnh cùng hơn 35 bộ lọc, bảo mật album ảnh, sắp xếp ảnh – cùng tùy chọn xóa, thêm nhận xét hay gắn thẻ và ngày tháng, thay đổi kích thước ảnh cùng 11 kích thước tùy chỉnh; xem ảnh trên nền nhạc dưới dạng slideshow; share ảnh qua Facebook, Twitter, Flickr và Email.

Chức năng:

Tổ chức album ảnh
Chỉnh sửa ảnh
Chia sẻ ảnh
Minh Lộc


Link Tải Photo Album with Photo Editing cho iOS mới nhất: