Tải Photo Magician

Link Tải Photo Magician chính thức:

Photo Magician cho phép thay đổi kích thước nhiều ảnh với một lúc, hỗ trợ bạn tiết kiệm thời gian edit ảnh. Công cụ này có ích cho những ai sử dụng ảnh để làm slide show trình chiếu hay upload lên website.
Photo Magician

Vài chức năng chính của Photo Magician:

Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt.
Tự thiết lập kích thước hợp cùng nhu cầu.
Hỗ trợ chuyển đổi ảnh thành những định dạng sau: BMP, JPG, GIF, PNG và TIF.
Chia sẻ ảnh bằng FTP hay mạng cộng đồng.
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến.

Yêu cầu:

.NET Framework


Link Tải Photo Magician mới nhất: