Tải Photo Translate cho iOS

Link Tải Photo Translate cho iOS chính thức:

Tải về máy (409,6 KB)

Photo Translate cho iOS là ứng dụng biên dịch ảnh độc đáo trên iPhone/iPad.Thao tác thực sự dễ dàng. Người sử dụng chỉ có chụp ảnh từ giấy tờ, biển báo, sách, báo..., phần mềm sẽ nhận diện ngôn ngữ và dịch tự động thành ngôn ngữ bạn chọn.

Chức năng:

Dịch ảnh ngẫu nhiên từ camera hay album ảnh
Nhập ngôn ngữ thủ công ở ngẫu nhiên ngôn ngữ nào và nhận dịch tức thời
Ngôn ngữ giúp: Afrikáans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Chinese, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Serbian, Slovak, Slovenian, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh và Yiddish
Nhận diện OCR bằng từ điển Dutch, English, French, German, Italian, Portuguese và Spanish
Dịch theo Google Translator
Người sử dụng iPhone/iPhone 3G cần sử dụng Clarifi để tăng chất lượng ảnh
Người sử dụng iPod Touch có thể nhập chữ thủ công hay sử dụng ảnh có sẵn
Yêu cầu truy cập 3G hay WiFi
Minh Lộc


Link Tải Photo Translate cho iOS mới nhất:

Tải về máy (409,6 KB)