Tải +Photo Zoom

Link Tải +Photo Zoom chính thức:


+Photo Zoom - Tiện ích phóng to hình ảnh

+Photo Zoom là add-on của Chrome hỗ trợ bạn phóng to hình ảnh trong Google+ Stream một cách dễ dàng, nhanh lẹ nhất.
+Photo Zoom
Phải dê chuột qua hình ảnh bạn có ý định phóng to và +Photo Zoom sẽ tải bản từng phóng to của hình ảnh đấy lên.Bản cập nhật 0.1.0.14 thêm phần giúp cho phóng to và thu bé khi nhấn phím. Trang tùy chọn sẽ hiện ra một lần khi bạn cài đặt hay cập nhật cho bản này. Điều này chỉ để báo cho bạn biết về những chức năng mới được thêm vào chứ ko nên để quảng cáo hay buộc bạn đánh giá bản trên Webstore.Yêu cầu kỹ thuật:Các bản cần truy cập vào những trang trên plus.google.com để tích hợp JavaScript quan trọng trong việc phóng to, thu bé hình ảnh khi bạn dê chuột qua chúng. Phiên bản hoạt động chắc chắn trong phạm vi trình duyệt của bạn và ko thu thập ngẫu nhiên thông báo nào. Việc nó thực hiện là tìm URL của những hình ảnh mở rộng.+Photo Zoom ko truy cập vào lịch sử trình duyệt của bạn, nhưng, nó lại tựa vào các giai đoạn liên kết và/hay mở những tab trong trình duyệt đó.


Link Tải +Photo Zoom mới nhất: