Tải PhotoInfoEx 1.29

Link Tải PhotoInfoEx 1.29 chính thức:


PhotoInfoEx 1.29

PhotoInfoEx là 1 phần mềm cho phép để edit hay sửa đổi một vài EXIF hay IPTC infos của bạn jpeg tiff và những tệp hình ảnh. PhotoInfoEx có thể đọc IPTC, EXIF và tệp ảnh RAW.