Tải PhotoPad Image Editor cho Pocket PC (Windows Sync)

Link Tải PhotoPad Image Editor cho Pocket PC (Windows Sync) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


PhotoPad Image Editor for Pocket PC (Windows Sync)

Tuy rằng không thể chụp ảnh bằng iPad, tuy nhiên bạn vẫn còn thể sử dụng nó để edit và nâng cao chất lượng ảnh. Một ứng dụng thực sự có ích trong việc này là PhotoPad. Ứng dụng miễn phí này giúp vô vàn chức năng như cắt xén (crop), đổ màu và vận dụng nhiều hiệu ứng bộ lọc (Filter) ...
Một trong những tool edit quan trọng cho tất cả những hình ảnh mới chụp từ máy ảnh số là contrast. Việc sử dụng tool này trong PhotoPad thực sự dễ dàng chỉ cùng đôi thanh trượt để điều chỉnh độ tương phản và độ sáng của hình ảnh được chọn.
PhotoPad cũng gồm có những tool edit ảnh cho những hình ảnh mạ và điều chỉnh cho mức độ màu. Nút tool công cụ của ứng dụng giúp bạn thực hiện ngẫu nhiên thao tác edit nào, đồng thời nút history hỗ trợ hiển thị những edit mà bạn từng thực hiện.

Theo XHTT


Link Tải PhotoPad Image Editor cho Pocket PC (Windows Sync) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)