Tải PhotoSafe cho Android

Link Tải PhotoSafe cho Android chính thức:

Bạn đang quyết tâm bảo vệ và khóa dữ liệu riêng tư của mình? Bạn có ý định lưu trữ những hình ảnh và video trong vị trí an toàn? Bạn thấy là âu lo về sự an toàn dữ liệu khi đánh mất ĐT Android hay người nào đó từng xem nó? Vậy thì nên thử nghiệm ứng dụng mang tên PhotoSafe. Đây rất là tiện ích hữu ích để lưu trữ, bảo vệ và khóa thư viện media gồm tranh ảnh và phim của bạn để giữ an toàn. Không ai có thể động vào dữ liệu riêng tư của bạn mà ko được quyền. Đấy chính là sức mạnh của PhotoSafe.
Chức năng:

  Quản lý Folder dành cho tranh ảnh riêng tư. Sao chép hay di giời những media bên trong Folder.
  Lựa chọn để làm ẩn hay khôi phục những tệp media.
  Làm ẩn hay khôi phục những tranh ảnh hoặc video trên một trang.
  Lựa chọn toàn bộ hay bỏ chọn toàn bộ để làm ẩn/khôi phục tệp media.
  Dùng Gallery hệ thống để khóa.
  Xem hình thu bé của tranh ảnh.
  Xoay thành trái hay nên hình ảnh khi xem.
  Đa chạm để phóng to/thu bé tranh ảnh.
  Bảo vệ bằng mật khẩu.
  PhotoSafe cho Android
  PhotoSafe cho Android
  PhotoSafe cho Android


Link Tải PhotoSafe cho Android mới nhất: