Tải PhotoStamper cho Mac

Link Tải PhotoStamper cho Mac chính thức:


PhotoStamper cho Mac - Gắn thông tin vào hình ảnh

PhotoStamper là tiện ích hữu ích và dễ dàng để gắn những hình ảnh của bạn cùng tiêu đề, vị trí GPS, thời gian và ngày tháng, và vị trí. Việc gắn những chi tiết này lên hình ảnh của bạn sẽ hỗ trợ tiết kiệm khá nhiều thời gian khi bạn phải tìm lại chúng. Với PhotoStamper, bạn sẽ ko phải quyết tâm đoán ra vị trí hoặc lý do tại sao bạn lại chụp hình ảnh đó. PhotoStamper hỗ trợ cho bạn dễ nhớ được những thông báo chi tiết cần thiết vì bạn được phép gắn thông báo tương ứng lên hình ảnh ngẫu nhiên.PhotoStamper được tạo ra dành cho những thiết bị Mac cùng tính năng giúp bạn gắn hình ảnh của mình cùng những thông báo sau:Title (tiêu đề) - tùy chọn giấy tờ mà bạn có ý định gắn lên hình ảnh của mình.
Place (vị trí) - tùy chọn trường để đề cập xuất hiện vị trí nơi hình ảnh được chụp.
GPS Location (vị trí GPS) - vị trí GPS nơi hình ảnh được chụp.
Time Stamp (mốc thời gian) - ngày tháng/thời gian hình ảnh được chụp.
Đơn giản và dễ sử dụng:Lựa chọn hình ảnh cần gắn tem.
Lựa chọn những tùy chọn gắn tem.
Gắn tem hình ảnh.
Lưu trữ hay thậm chí là gửi thư điện tử hình ảnh đó.
Điểm mới trong bản 1.2:Thêm trường New Text để thêm lời nhận xét.
Theo mặc định, tên hình ảnh được sử dụng như là tiêu đề.
PhotoStamper cho Mac
PhotoStamper cho Mac
PhotoStamper cho Mac
Đặng Hương


Link Tải PhotoStamper cho Mac mới nhất: