Tải PhotoUtil

Link Tải PhotoUtil chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


PhotoUtil

PhotUtil giúp người sử dụng quản lý những hình ảnh kỹ thuật số. Phần mềm này gồm có những chức năng hay ko phổ biến ở những phần mềm mất tiền khác, có thể nói xuất hiện như đánh số những hình ảnh, edit ngày, giờ của những hình ảnh, quản lý lý lịch dữ liệu JPEG EXIF, tự động download những hình ảnh JPEG, hiển thị những bảng số lượng JPEG.
• Đánh số những file ảnh. Các hình ảnh được chụp từ camera kỹ thuật số hay được đánh tên theo phong cách "PICT2548.JPG". Hệ thống này có thể sử dụng đối cùng camera tuy nhiên không thể vận dụng cùng tất cả những hình ảnh. Lúc một vài hình ảnh bị xóa, một vài sẽ bị mất. Với PhotoUtil, bạn được phép tái đánh số những hình ảnh, bắt đầu cùng một vài nào đó.• Quản lý tên file ảnh. Đôi khi chúng ta có ý định thêm một vài tiền tố hay hậu tố vào tên file, và hai khi chúng ta có ý định bỏ một vài ký tự trong tên file. Tất cả những chức năng này đều được giúp bởi PhotoUtil.• Chỉnh sửa ngày/giờ của những hình ảnh. Trong một vài trường hợp, ảnh kỹ thuật số được chụp từ camera hiển thị sai ngày/giờ. Điều này có thể là do pin yếu. PhotoUtil có thể edit ngày/giờ thực sự dễ. Ngoài ra, PhotoUtil cũng có thể đặt ngày/giờ đối cùng một vài file ảnh tựa vào chọn lựa của bạn.• Quản lý lý lịch dữ liệu JPEG EXIF và XM PhotoUtil hiển thị lý lịch dữ liệu này khi một hình ảnh được chọn. Lý lịch dữ liệu gồm có thông báo phụ về một hình ảnh, ví như độ sáng tối, độ dài trọng tâm,…• Tự động download những hình ảnh JPEG khi camera, thẻ nhớ hay những thiết bị USB được truy cập cùng máy tính. Các hình ảnh sẽ được copy thành folder phụ của một folder cụ thể nào đó.


Link Tải PhotoUtil mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)