Tải PicSecret cho iPhone

Link Tải PicSecret cho iPhone chính thức:

Những hình ảnh cá nhân, nhạy cảm trong iPhone của bạn sẽ được ứng dụng PicSecret cho iPhone thiết lập mật khẩu để bảo vệ, né cho chúng lọt vào tầm mắt của tuy nhiên người khác.
PicSecret cho iPhone

Các chức năng chính:

* Chức năng tạo Folder mạnh mẽ:- Nhập vào chỗ ở liên lạc và hình ảnh của bạn.- Minh họa những Folder bằng việc sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh hay ảnh được chụp từ máy.- Chọn trong số những hình ảnh ở 40 Folder.* Chức năng hình ảnh cá nhân:- Nhập nhiều hình ảnh tạo mọt thời điểm từ thư viện iPhone, chụp ảnh từ camera của iPhone.- Hình ảnh được lấy từ máy ảnh lưu trữ trong những ứng dụng (ko nên thư viện của iPhone).* Đăng ký thông báo liên kết cho mỗi hình ảnh, sẽ được hiển thị thành:- Thư mục để xem.- Xem đã cái ảnh một.- Xem cùng slideshow.* Gửi hình ảnh qua email.* Sao lưu chúng trong danh bạ máy ảnh iPhone khi quan trọng.* Ghi lại những thông báo khác nhau như: tên, chỗ ở web, ngày,…* Chọn trong số nhiều đề tài và phông chữ để hiển thị.* Phóng to hay thu bé ảnh.


Link Tải PicSecret cho iPhone mới nhất: