Tải PilotEdit Lite

Link Tải PilotEdit Lite chính thức:


PilotEdit Lite - Trình edit file dễ dàng

PilotEdit Lite la một tool hữu ích giúp người sử dụng edit những tài liệu giấy tờ, hex, XML, C/C++, HTML, PHP, Java, Javascript và Perl. Với nó, họ có thể hiệu chỉnh cả những tệp lớn có dung lượng lên xuất hiện 400GB.
PilotEdit Lite
Ngoài ra, nó còn cung cấp nhiều chức năng có ích, chả hạn như: làm nổi trội từ khóa và cú pháp, thao tác tìm và thay thế hiện đại, tự động mã hóa giấy tờ, mã hóa hay giải mã tài liệu nhờ chuẩn AES 256 bit và một ứng dụng FTP/SFTP được tích hợp. Nhờ đó, giúp bạn mở, edit, tải và upload những tệp có dung lượng lớn trực tiếp thành hay từ một server FTP/SFTP.Ngoài những chức năng edit giấy tờ ở trên, PilotEdit Lite còn đối chiếu và hợp nhất đôi tệp có dung lượng 100GB. Bạn cũng có thể phân loại, tim kiếm hay xóa bỏ những dòng trùng lặp và trích xuất nội dung trên một tệp tin có dung lượng 1GB.


Link Tải PilotEdit Lite mới nhất: