Tải Planbook cho Mac

Link Tải Planbook cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Planbook cho Mac

Thiết kế cho những giáo viên, ứng dụng này là 1 SP thay thế cho những đồ sử dụng học tập như bút và sổ ghi chép truyền thống. Hỗ trợ xuất hiện 20 lớp học và một năm học do người sử dụng định nghĩa. Ngoài việc giúp những tính năng của một sổ ghi chép truyền thống, ứng dụng này còn cho phép người sử dụng:- Đính kèm những file vào bài học – ko cần tìm tủ file. Đơn giản bằng việc kích đúp và truy cập vào những file mà bạn từng sử dụng cùng bài học cụ thể.- Export thành dạng HTML hay trực tiếp vào FTP máy chủ hay Mac – cho phép những sinh viên có thể truy cập những phần khác nhau mà bạn có ý định họ xem ở nhà trong cuốn sổ của bạn. Cha mẹ học sinh có thể kiểm tra những gì từng xảy ra trong lớp học và những giáo viên khác có thể xem những gì bạn đang làm việc trên lớp.- Tìm – ko phải tìm qua lịch quyển bằng để chỉ ra thời điểm bạn từng dạy.- Dễ dàng xem những lớp hay lịch biểu dạy học ở một vị trí nào đó.
Điểm mới trong bản nàyCó những bản vá lỗi:- Vá lỗi làm hỏng bài học
- Vá lỗi ở nơi bài học được paste ko được đánh dấu để upload lên PlanbookConnect


Link Tải Planbook cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)