Tải PLoP Boot Manager

Link Tải PLoP Boot Manager chính thức:


PLoP Boot Manager - Công cụ quản lý boot

Nếu như bạn từng biết làm Hiren boot, WinPE live, Ubuntu trong cây viết USB, hoặc có được chúng trên CD tuy nhiên khi boot, bạn nên vào BIOS để chọn first boot là USB hay CD (ấn phím F2 hoặc xóa tuỳ máy), lưu lại cấu hình, thoát khỏi reboot máy lại tốn đáng kể thời gian.

Nếu như máy tính đời cũ, trong menu CMOS (BIOS) sẽ chưa có phần nào để chọn boot vào USB, vậy bạn nên làm sao cho nó boot vào USB đây? Vậy có cách nào mà bỏ qua được bước chọn trong BIOS (CMOS), để chọn boot ngay vào USB không?

Điều này chưa có gì là khó cùng PLoP Boot Manager, một tool quản lý boot rất nổi bật, có thể hỗ trợ bạn từ nay khỏi ấn phím xóa hoặc F2 (tuỳ máy) để vào BIOS chọn lại first boot nào cả.

Bạn cứ dễ chịu chọn boot cái nào tuỳ ý thích mình, dù đó là từ đĩa mềm, CD hoặc USB từ chính ngay giao diện khởi động của bất kì windows nào.
PLoP Boot Manager


Link Tải PLoP Boot Manager mới nhất: