Tải Pocket Dictionary cho BlackBerry

Link Tải Pocket Dictionary cho BlackBerry chính thức:

Pocket Dictionary cho BlackBerry là phần mềm từ điển đầy đủ giành cho smartphone.

Với hệ thống từ rộng với phần định nghĩa, từ đồng nghĩa và trái nghĩa, Pocket Dictionary cho phép người sử dụng kiểm soát ngôn ngữ tuyệt vời và toàn diện nhất.

Các từ cần thiết sẽ đc lưu trữ lại để sử dụng về sau và share bằng chức năng độc đáo – My List.

Với hàng triệu từ vựng trong cơ sở dữ liệu, người sử dụng có thể tìm lời giải đáp cho ngẫu nhiên từ mới nào chỉ bằng một cú click.


Chức năng:

  • Nghĩa đầy đủ của từ
  • Dễ sử dụng
  • Hơn 1 triệu từ vựng
  • My List – danh bạ từ tùy chỉnh của người sử dụng
  • Xem trong từ điển

Minh Lộc


Link Tải Pocket Dictionary cho BlackBerry mới nhất: