Tải PopTray 3.2

Link Tải PopTray 3.2 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


PopTray 3.2

PopTray là 1 chương trình thông tin thư điện tử bé và rất nhiều tính năng, có thể nhận biết thư điện tử mới từ những account sử dụng chuẩn POP. Chương trình sẽ thông tin những lúc bạn được thư điện tử mới. Bạn có thể chọn lựa cách thông tin riêng biệt cho mỗi hộp thư, chọn màu thông tin riêng biệt trên biểu tượng ở system tray, thậm chí có thể thông tin nổi bật những tn mà bạn xác định trước là cần thiết. Poptray giúp bạn thiết lập những quy tắc, tựa vào đấy thư sẽ được tự động delete hay được bỏ qua, mở một ứng dụng,... Bạn cũng có thể trả lời tn, delete chúng từ trên server, phát một âm thanh bạn chọn.


Link Tải PopTray 3.2 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)