Tải Portable Audiobook Downloader Pro

Link Tải Portable Audiobook Downloader Pro chính thức:


Portable Audiobook Downloader Pro

Portable Audiobook Downloader Pro là bản di động của phần mềm Audiobook Downloader Pro - trình quản lí download sách kể audio book miễn phí từ LibriVoxand Internet Archive, giúp bạn tìm audiobook và tải xuống nhanhchóng nhờ công nghệ đa luồng multipart.
Audiobook Downloader Pro
Bạn có thể tạm dừng tải file bất kì lúcnào và quay lại tải tiếp khi quan trọng. Bạn cũng có thể đọc phần tóm tắtbằng chức năng Open Audiobook Page.Audiobook Downloader Pro 1.2 mới nhất cóthể tích hợp cùng audiobook player cho Windows, hỗ trợ bạn dễ nghesách mình tải xuống bằng media player mặc định. Khả năng tự động cập nhậtsẽ hỗ trợ bạn truy cập chức năng mới nhất của phần mềm và cácaudiobook mới nhất khi chúng lộ diện.


Link Tải Portable Audiobook Downloader Pro mới nhất: